Když jsem byl upozorněn na stránku s honosným názvem Ardalambion, žasl jsem, kolik všelikých informací zde může člověk nalézti o různých věcech Ardy a hlavně nad sálodlouhým rozborem všech jazyků. Zároveň mě však začalo mrzet, že jsou tyto informace v jazyku anglickém a já, jakožto obyvatel střední Evropy, jsem o některé informace a detajly ochuzen. I jal jsem se k překladu tohoto veledíla a výsledky mého snažení se budou průběžně na tomto místě objevovat.

Ještě než začnete, měl bych Vás upozornit, že NEJSEM žádný lingvista, ani profesionální překladatel a bez pomoci slovníků bych byl, lidově řečeno, na holičkách. Tudíž Vás prosím jednak o shovívavost a druhak, kdyby jste narazili na vyslovený nesmysl, tak mě na něj upozornili, nejlépe asi po mailu. Další věcí budiž upozornění, že se mi u některých samohlásek nepodařilo nalézti jejich podobu s cirkumflexem, takže, až narazíte v cizích (elfích, trpasličích atd.) slovech na nějaké prapodivné přívěsky, má být místo nich právě cirkumflex.

Jak se zdá, zatím si vedu dobře (a zásluhu na tom má i Helge Fausganger - autor Ardalambionu), jelikož se na tyto mé překlady můžete dostat i z obou nejlepších českých tolkienovských stránek - Mindon Eporedax a Jeremiův Tolkien.

    Ale teď už vzhůru za poznáním jazyků Ardy:

Za cenné rady lingvistické patří můj dík Pavlovi Vondřičkovi alias Wanthalfovi